Volkswagen wspiera zawodowców!


Jesteś architektem? Nauczycielem? Rolnikiem? Szanujemy Twoją pracę. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy specjalną ofertę finansową z korzystnym rabatem na nowego Volkswagena. Poznaj szczegóły i korzyści naszej propozycji.

Lekarze, farmaceuci, lekarze weterynarii, prawnicy prowadzący własną działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty:  

Lekarze, farmaceuci, lekarze weterynarii oraz prawnicy prowadzący własną działalność gospodarczą 

·       Kopia/Skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku lekarskim, farmaceutycznym lub prawniczym

·       Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z uzyskanym wykształceniem ( nie starszy niż 30 dni przed datą złożenia zamówienia, jednak data na CEiDG nie może być również późniejsza niż po dniu uruchomienia gwarancji).

·       Lekarze - potwierdzenie wpisu do Centralnego Rejestru Lekarzy RP ze strony http://rejetr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd (w formie zrzutu ekranu w formie pdf).

·       Farmaceuci - potwierdzenie wpisu do Centralnego Rejestru Farmaceutów ze strony https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Search w formie zrzutu ekranu zapisanego jako pdf).

Ratownicy medyczni

Wymagane dokumenty: 

Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (na min. rok od momentu złożenia zamówienia), dyplom ukończenia studiów na kierunku: ratownictwo medyczne


Pielęgniarki

Wymagane dokumenty: 

Dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarskim + potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu

Sędziowie sądów, prokuratorzy, radcy prawni, adwokaci, notariusze oraz komornicy

Wymagane dokumenty: 

Sędziowie sądów, prokuratorzy, radcy prawni, adwokaci, notariusze oraz komornicy:

 

·       Kopia/skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku prawniczym

·       Kopia/skan aktualnej legitymacji potwierdzającej prawo do wykonywania zawodu lub jak wymieniono poniżej dla podanych grup zawodowych:

 

Radcy prawni – potwierdzenie wpisu do Krajowej Izby Radców Prawnych

ze strony https://rejestrradcow.pl/home/index (w formie zrzutu ekranu zapisanego jako pdf).


Adwokaci – potwierdzenie wpisu do Krajowego Rejestru Adwokatów ze strony https://rejestradwokatow.pl/adwokat/ewidencja ( w formie zrzutu ekranu zapisanego jako pdf).


Komornicy Sądowi – potwierdzenie wpisu na Listę Komorników Sądowych (w formie zrzutu ekranu zapisanego jako pdf).

 

Osoby duchowne

Wymagane dokumenty: 

Kopia/skan aktualnego zaświadczenia z Kurii (legitymacja kapłańska) lub z Prowincji (legitymacja zakonna). Jeśli zakup dokonany będzie na instytucję kościelną (parafię, prowincję, zakon) wówczas na dowodzie rejestracyjnym jako właściciel widniała będzie wskazana instytucja, której dane powinny również znaleźć się na pozostałych dokumentach takich jak faktura, ZWS czy protokół wydania.

Geodeci

Wymagane dokumenty: 

Kopia/ skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku geodezja.

·       Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z uzyskanym wykształceniem ( nie starszy niż 30 dni przed datą złożenia zamówienia, jednak data CEiDG nie może być również późniejsza niż po dniu uruchomienia gwarancji).

Architekci

Wymagane dokumenty: 

Kopia/ skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku architektura lub potwierdzenie członkostwa w Izbie Architektów RP ze strony www.extranet.iarp.pl (w formie zrzutu ekranu zapisanego jako pdf).


Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z zyskanym wykształceniem (nie starszy niż 30 dni przed datą złożenia zamówienia, jednak data na CEiDG nie może być również późniejsza niż po dniu uruchomienia gwarancji).

Rolnicy

Wymagane dokumenty: 

Kopia/ skan Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego Ewidencji producentów rolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nauczyciele

Wymagane dokumenty: 

Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (na min. rok od momentu złożenia zamówienia) na uczelni wyższej / w placówce edukacyjnej

 

Służby mundurowe

Wymagane dokumenty: 

Legitymacja służbowa potwierdzająca rodzaj pełnionej służby + zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub powołaniu do służby

 

Urzędnicy państwowi lub pracownicy legitymujący się ważnym paszportem dyplomatycznym

Wymagane dokumenty: 

Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (na min. Rok od momentu złożenia zamówienia) w strukturach administracji państwowej lub paszport dyplomatyczny

Górnicy

Wymagane dokumenty: 

Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (na min. rok od momentu złożenia zamówienia) w zakładzie górniczym

Seniorzy

Wymagane dokumenty: 

Dowód osobisty – wiek powyżej 65 roku życia lub legitymacja emeryta

W przypadkach niezgodności nazwiska na dokumentach ze względu na zmianę stanu cywilnego, wymagane jest również oświadczenie sporządzone przez Klienta.


Formularz kontaktowy

Powiedz nam w czym możemy Ci pomóc i zostaw swój numer. Oddzwonimy!